Πολλές είναι οι ελλείψεις που διαπίστωσαν σε προσωπικό και υποδομές στις δημόσιες δομές υγείας του νομού  Μεσσηνίας, κλιμάκια της Τομεακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ.