Αυξήμενη είναι η κίνηση που παρατηρείται στην Μαρίνα Καλαμάτας ήδη άπο το μήνα Μάιο! Πολλοί είναι μάλιστα οι ξένοι ιδιοκτήτες σκαφών που ζούν μόνιμα εκεί όλο το χρόνο αφού είναι πολλές οι παροχές που τους προσφέρονται, ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή η μαρίνα θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη γιατι δεν είναι λίγες οι φορές που δεν έχουν δεχτεί κόσμο λόγω έλλειψης χώρου.