Οι Ρομά απέκλεισαν την εθνική και δήλωσαν ότι θα οργανώσουν οι ίδιοι περιπολίες για να εντοπίσουν τον δράστη…