Τρεις αλλαγές θα περιλαμβάνει το έντυπο Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2018 που θα κληθούν φέτος να υποβάλλουν μέσω TAXISnet όλα τα φυσικά πρόσωπα. Η μία αλλαγή προβλέπει την τεχνική επίλυση ενός ζητήματος που είχε προκύψει με τους φιλοξενούμενους όπου πλέον θα μπορούν να μην είναι προστατευόμενα μέλη.