Στο τελικό στάδιο μπαίνει το σχέδιο της Περιφέρειας, που αφορά τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου, με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.