Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA2, με το σχέδιο «Active School Days» θα συμμετάσχει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας για 3η και τελευταία χρονιά.