Όπως φαίνεται ο δήμαρχος Καλαμάτας δεν αγχώνεται για το πότε θα ανακοινώσει τα ονόματα των αντιδημάρχων καθώς και των προέδρων των νομικών προσώπων του δήμου που θα αναμένεται να αλλάξουν. Συγκεκριμένα, ύστερα από του ερώτηση που του έγινε απάντησε πως “αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι”!