Επιστημονική διημερίδα διεξάγετε στην Καλαμάτα με τίτλο Αιματολογικά – Ογκολογικά Νέα, Σύγχρονη Νοσηλευτική.