Από τις 9 Αυγούστου έχουν να πληρωθούν υπάλληλοι με 8μηνες συμβάσεις που εχουν προσληφθεί από το  δασαρχείο για τον καθαρισμό του αλσυλλίου στη Μπούκα Μεσσήνης. Όπως μας είπαν έχουν απευθυνθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση Πατρών αλλά δυστυχώς δεν έχουν λάβει κάποια απάντηση για το πότε θα μπουν οι μισθοί τους