Ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλειοδότριας εταιρείας Μώρου Πελαγία και Σία ΟΕ υπέγραψαν σήμερα, Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018, συμφωνητικό για τη μίσθωση υπαίθριου χώρου 655 τετρ. μέτρων στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας, που είναι όμορος της αποθήκης, καθώς και μέρους της αποθήκης, προκειμένου να λειτουργήσει θερινός κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος αναμένεται να λειτουργήσει τον Αύγουστο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε 5 έτη, αφορά δε παραχώρηση για την περίοδο από 01/05 έως 30/09 εκάστου έτους, λόγω της ειδικής χρήσης του μισθίου ως θερινού κινηματογράφου. Το, κατόπιν δημοπρασίας, καταβλητέο μίσθωμα ανέρχεται σε 16.700 ευρώ και αντιστοιχεί στη μισθωτική περίοδο από Μάιο έως Σεπτέμβριο εκάστου μισθωτικού έτους (5×3.340 ευρώ).