Παρασκευή και 13 σήμερα στον δυτικό κόσμο θεωρείται η χειρότερη ημερομηνία; Από πού πηγάζουν οι φόβοι για τη συγκεκριμένη ημέρα!