25 διμηνίτες για την καθαριότητα θα προσλάβει ο δήμος Καλαμάτας, έπειτα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δίνοντας έτσι ουσιαστικά μια λύση στην αποκομιδή των σκουπιδιών μετά και την απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία απολύθηκαν συμβασιούχοι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου  της καθαριότητας.