Όταν κάποιος αναλαμβάνει να κάνει κάτι δύσκολο από το οποίο θα ωφεληθούν κι άλλοι, λέμε ότι αυτός «βάζει τα κάστανα από τη φωτιά».

Η έκφραση υπάρχει και σε άλλες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα Γαλλικά.

Πιθανότατα προέρχεται από ένα μύθο του γάλλου ποιητή Λαφονταίν, γνωστό για τους μύθους του, αντίστοιχους με του Αισώπου.

Σύμφωνα με το μύθο, μια μαϊμού βάζει τη γάτα να βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά, και τα τρώει ένα-ένα πριν προλάβει η γάτα.