Με νέα, τύπου LED, αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά σώματα στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, καθώς έτσι αυξάνεται η φωτεινότητα και ενισχύεται το αίσθημα ασφάλειας στο συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, θα εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια σε σημαντικό βαθμό.

 

Με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων ικανοποιείται πάγιο αίτημα 150 παραγωγών – επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στο βόρειο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για παρέμβαση ύψους 5.500 ευρώ.