Την επίτευξη 10 σημαντικών στόχων επιδιώκει για το επόμενο τρίμηνο η διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσης και της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται.