Αποφασίστηκε… επιτέλους η τοποθέτηση φωτεινής σήμανσης στον εθνικό δρόμο στο Ασπρόχωμα, στον ΟΑΕΔ, όπου συμβαίνουν δυστυχήματα έπειτα από την σχετική άδεια που παραχώρησε η περιφέρεια στο δήμο Καλαμάτας.