Το Πρόγραμμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη», το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών αλλά και μια σειρά άλλων σημαντικών ζητημάτων που αφορούν το Δήμο Καλαμάτας συζητήθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη και του Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα χθες στην τρίπολη.