Σημαντική αύξηση παρατηρείται στην πώληση ξύλων για τζάκι καθώς ο κόσμος πια στρέφεται προς οικονομικότερους τρόπους θέρμανσης λόγω κρίσης αλλά και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου.