Μέχρι το τέλος του χρόνου δεν αναμένεται να γίνιυν πλειστηριασμοί στη Μεσσηνία σύμφωνα με τον πρόδρο του συλλόγου συμβολαιογράφων Ναυπλίου και Καλαμάτας, Παναγιώτη Δουμουλάκη.